Tästä sivusta / About this page

Tätä sivustoa käytetään toistaiseksi vain kerholaisten jäsentietojen hallinnointiin. Jos olet kerhon jäsen, pääset katsomaan ja muokkaamaan jäsentietojasi yläreunan Jäsensivut-linkistä. Jos olet jäsen, mutta sinulla ei ole vielä salasanaa, voit luoda sellaisen yläreunan Jäsensivut-linkistä.

This website is currently being used only for the management of the membership data of the club members. If you are a member of the club, you can access and edit your data via the Member pages -link above. If you are a member, but you don't have a password yet, you can create it via the Member pages -link above.